jq_uX50ΈȏaNX‹
q{
R
Y
‹ [
q{ T`
(t[)
@
21-12
21-19

21-11
21-13
P
R

(K`Rbkta)
~
12-21
19-21
@
21-17
21-16
Q
Y Bv
Ou
(ceb)
~
11-21
13-21
~
17-21
16-21
@R